Ibland smäller det till!

I torsdags på jobbet letade jag bra tips till ett undervisningstillfälle nästa vecka. Det gäller högskolestudenter och informationssökning och vetenskapliga artiklar. I detta fall. Men följande citat som någon student någonstans uttryckt önskar man att man fick höra oftare.

”I now understand that education is about being empowered to learn rather than about being dependent on the teacher for acquiring knowledge and skills.”

Hur får vi fler av våra elever/studenter att tänka så här? För jag är övertygad om att långt ifrån alla fattat detta.