Den allvarsamma leken eller För Lydia?

När jag läste på BHS, bibliotekshögskolan, i Borås hade vi en kurs på fem poäng som inbegrep skönlitteratur och då var det i den litteraturvetenskapliga formen. Den allmänna föreställningen verkar annars vara att studerar man till bibliotekarie så läser man ”bara” skönlitteratur under studietiden. Ack så fel folk kan ha!

I denna kurs valde jag att läsa och analysera böckerna Den allvarsamma leken av Hjalmar Söderberg samt För Lydia av Gun-Britt Sundström ur något perspektiv jag inte riktigt minns just nu. Söderbergs bok handlar i korthet om Arvid och Lydia och deras förhållande i början av 1900-talet. Det går inte helt som de tänkt sig, de kommer från varandra, försöker skapa sig egna liv, de träffar andra, men de blir inte lyckliga. Boken är skriven ur Arvids perspektiv och den makt, förstå mig rätt, män hade för över hundra år sedan.

För Lydia är en parafras av Den allvarsamma leken och utspelar sig under kring 1960-talet. Sundström skriver sin bok ur Lydias perspektiv men visar fortfarande (boken kom 1973) på kvinnors och mäns olika villkor.

Jag har svårt att tycka bättre om den eller eller den andra boken. För Lydia känner jag igen mig mer i, antagligen då den är skriven ur tjejens perspektiv och att den är skriven senare men rent krasst är det nog Söderberg som bör vinna denna duell. Läs båda och tyck till!