Är bara tvungen…

Bibliotek vs Google

Phil Bradley har ett bra svar på frågan What librarians and Google are for

Librarians are there:

To help, aid, assist. To teach, collate, enthuse. To catalogue, index, arrange, organise. To find, discover, promote, display. To interest, intrigue, amuse and amaze. To instill wonder. To help children, adults, old people, the underprivileged, the rich, the poor, those with voices and those without. To protect resources, to archive them, to store them, to save them for the future. To provide differing viewpoints, to engender thought, conversation, research, fun. To provide the best answer possible, to match the answer to the enquirer, to provide just enough information without overwhelming the user, but enough to always help. To better a local community, a company, a school, a college, an organisation, a country, the world.

Google is there:

To make money.”

Visst är det bra!

Självklart söker jag på Google, men det är inte för att hitta den där avancerade informationen eller när jag verkligen behöver rätt svar på en fråga. Men hur många  tror inte att allt finns på Google? Jag som gymnasiebibliotekarie får då och då frågan från lärare och andra bekanta om vad jag tror om bibliotekets framtid, både vårt egna och andra bibliotek. Innan jag hinner svara har den frågande ofta tillagt ”ja nu när alla har datorer och kan söka fram det de behöver, allt finns ju på nätet”. Pust, jag blir helt matt. Nästa gång skall jag sticka detta under näsan på dem! Skall skriva ut en hel massa för jag vet att de behövs. Tyvärr!